ریدایرکت آدرس سایت با www به آدرس بدون www
بجای عبارت example.com که نام دامنه میباشد باید آدرس دامنه خودتان را وارد کنید.

کد PHP:
RewriteEngine on

RewriteCond 
%{HTTP_HOST} ^example.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]