ریدایرکت آدرس سایت بدون www به آدرس با www

بجای عبارت example.com که نام دامنه میباشد باید ادرس دامنه خودتان را وارد کنید.

کد PHP:
RewriteEngine on

RewriteCond 
%{HTTP_HOST} ^www.example.com [NC]

RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301,NC]