محصولات نال چیست؟
به محصولات تجاری قابل دانلود درفضای نت که مصرف کنندگان به صورت قانونی با پرداخت قیمت تعیین شده لینک دانلود واستفاده ازان محصول را دریافت میکنند وبا برای دریافت لانسس هزینه ورداخت میشود
ولی دراین زمینه سایت یا افرادی سود جو هستند که با شکستن قفل لانسس ویا کد دانلود غیرمستقیم واشتراک گذاری آن درسایت خود یا دیگران درواقع امکان دسترسی رایگان محصول یا محصولاتی تجاری دارای مالک را دراختیار استفاده عموم درفضای اینترنت قرار مدهند که به این فرایند ومحصولات ازاین دست دراصطلاح زبان معمول نال یا nulldمیگویند هم اکنون لینک سایتهای نال کننده نرم افزارهای تحت سرور مانند افزونه-قالب-اسکریپت وغیره را دراین پست میگذاریم
البته بهانه مورداستفاده مصرف کنندگان این نوع محصولات درایران وجود اعمال تحریم است که امکان خریدبا کارتهای اعتباری بین االمللی ممنوع وغیرقابل استفاده برای کاربران ما کاربران ازکشور ایران هست
سازنده وتاییدکننده فایل لانسس The GNU General Public License v3.0
- GNU Project - Free Software Foundation


افزوته وقالب نال وردپرس GretaThemes - Free & Premium WordPress Themes and Templates
افزوته وقالب نال وردپرس واپن کارت Nulled Scripts - Scripts, Themes, Apps & More
افزوته وقالب نال وردپرس GretaThemes - Free & Premium WordPress Themes and Templates
افزوته وقالب نال وردپرس Download Free Themes – Download Free premium wordpress themes & plugins
افزوته وقالب نال وردپرس https://www.wptry.org/
افزوته وقالب نال وردپرس https://www.wptry.org/
افزوته وقالب نال وردپرس https://www.wplocker.com/
افزوته وقالب نال وردپرس https://xpeedstudio.com/
افزوته وقالب نال وردپرس https://www.jojo-themes.net/en/
افزوته وقالب نال وردپرس نرفندوکد https://www.jojo-themes.net/en/
https://wpnull.org/en
افزوته وقالب نال وردپرس https://www.nulledthemes.net/
افزوته وقالب نال وردپرس https://www.nulledthemes.net/
افزوته وقالب نال وردپرس https://weadown.com/page/2/
ا