دوستان درانجمن اپن کارت پارسی شاپ زحمت کشیده وبرای اولین بار نسخه V3.0.2.0بومی وفارسی سازی نموده ولینک دانلود را برای شما اینجا قراردادند درصورت وجود کمک درنصب درادامه همین پست پیام دهید وبزودی قالب های رایگان فارسی وراستچین نسخه 3 اپن کارت را در همین انجمن دردسترس خواهیدداشت


دانلود فایل