یکی ازراههاجهت timezoneتغییر وبه روزرسانی وتثبیت ساعت کشورایران درسرور لینوکس وکنترل ادمین سی پنل درج کدزیر درون فایل htaccess میباشد

کد:
SetEnv TZ Asia/Tehran