ماژول های کاربردی که درتمام نسخه های ✕.✕.1.5 اپن کارت قابل نصب واستفاده است وتمامی این مازولها بومی وفارسی سازی شده است

ساخت نقشه از بخش های مختلف فروشگاه قابل مشاهده وتنظیم ازبخش ادمین فروشگاه

ساخت لینکدونی اپن کارت

ساخت بکس HTMLجهت قراردادن کدهای HTML درهرکجای فروشگاه که درتنظیمات این افزونه تغییردهید

ساخت وبلاگ برای فروشگاه