دراین پست تعدادی ازقالبهای راستچین شده (فارسی سازی شده)مربوط به اسکریپت اپلودسنترکلیجاراجهت دانلودکاربران عزیزقرار میدم این قالبها به تمام نسخه های قدیم وجدید این اسکریپن کانفیگ میشود ومورداستفاده دارد

قالب کلیجا: بلاک

قالب کلیجا: 1

قالب کلیجا: 2

قالب کلیجا: 3

قالب کلیجا: 4

قالب کلیجا: 5

قالب کلیجا: 6

قالب کلیجا: 7

قالب کلیجا: -ایفون383