دراین پست دسته بندی تعدادی از پرکاربردترین کدهایhtml موردنیاز هروبمستر وطراحی قرارداده میشودنام تگ توضیح مثال
تگ های پایه
<!DOCTYPE> برای مشخص کردن نوع یا نسخه صفحه وب مثال
<html> برای تعریف ریشه و ستون اصلی یک صفحه وب مثال
<head> برای تعریف قسمت هد یک صفحه وب مثال
<meta> برای تعریف متاداده ها در یک صفحه وب مثال
<title> برای تعریف عنوان صفحه در مرورگرها و نتایج موتورهای جستجوگر مثال
<body> برای ایجاد بدنه / ستون اصلی یک صفحه وب مثال
<h1> – <h6> برای تعریف تگ های تیتر یا عنوان در صفحه وب مثال
<p> برای ایجاد پاراگراف در یک صفحه وب مثال
<br> برای شکستن متن و رفتن به سطر جدید مثال
<hr> یک خط افقی برای جدا کردن بخش ها از همدیگر مثال
<!–…–> برای تعریف توضیحات در صفحه وب مثال
مربوط به قالب بندی متن
<abbr> برای تعریف مخفف ها در صفحه وب مثال
<address> برای تعریف اطلاعات تماس نویسنده مثال
<b> برای برجسته یا Bold کردن متن
( بدون هیچ ارزش محتوایی )
مثال
<bdi> برای تعریف جهت متن / محتوا مثال
<bdo> برای برعکس کردن متن مثال
<blockquote> برای تعریف نقل قول های بلند از یک منبع خارجی مثال
<cite> برای تعریف نام یک اثر، کتاب ، فیلم ، موسیقی و… مثال
<code> برای قرار دادن کد ( مثلا دستورات html ) در صفحه وب مثال
<del> برای حذف کردن محتوا از صفحه
( روش خط کشیده میشه )
مثال
<dfn> میتوان اصطلاحات رو در یک صفحه وب تعریف کرد مثال
<em> برای تاکید کردن بروی یک محتوا
( دارای ارزش محتوایی )
مثال
<i> برای کج / شکسته کردن متن مثال
<ins> یک خط به زیر محتوا میکشد
( دارای ارزش محتوایی )
مثال
<kbd> برای تعریف ورودی های صفحه کلید در صفحه وب مثال
<mark> برای رنگی کردن محتوا
( رنگ زرد یا ماژیک فسفری )
مثال
<meter> میتوان یک گیج ( Gauge ) اندازه گیری را ایجاد کرد مثال
<progress> برای نمایش میزان پیشرفت کار ( پروژه و.. ) مثال
<q> برای ایجاد نقل قول کوتاه مثال
<rp> برای مشخص کردن علائم نگارشی زبان های شرق آسیا مثال
<rt> برای مشخص کردن علائم نگارشی زبان های شرق آسیا مثال
<ruby> برای مشخص کردن علائم نگارشی زبان های شرق آسیا مثال
<s> برای خط کشیدن بروی یک متن
( یعنی اون متن تاریخ اعتبارش تموم شده )
مثال
<samp> برای نمایش خروجی یک برنامه کامپیوتری در صفحه مثال
<small> اندازه یک متن را کمی کوچکتر نمایش میده مثال
<strong> یک متن رو برجسته یا Bold میکنه
( دارای ارزش محتوایی )
مثال
<sub> برای ایجاد یک متن پایین نویس مثال
<sup> برای ایجاد یک متن بالا نویس مثال
<pre> برای ایجاد یک محتوا با قالب بندی دلخواه مثال
<template> برای مخفی کردن محتوا در هنگام بارگذاری صفحه مثال
<time> برای تعریف زمان ( تاریخ و ساعت ) در یک صفحه وب مثال
<u> برای خط کشیدن به زیر یک متن
( بدون هیچ ارزش محتوایی )
مثال
<var> برای تعریف متغیرها در صفحه وب مثال
<wbr> جهت شکستن متن به سطر جدید مثال
فرم ها و اینپوت ها
<form> برای ایجاد یک یا چندین فرم در صفحه وب مثال
<input> برای قرار دادن اینپوت ها در فرم مثال
<textarea> برای ایجاد یک باکس متن / پیغام مثال
<button> برای ایجاد یک دکمه قابل کلیک مثال
<select> برای ایجاد یک لیست بازشو مثال
<option> خوده آیتم های لیست بازشو را مشخص میکند مثال
<optgroup> برای دسته بندی آیتم های یک لیست بازشو مثال
<label> برای تعریف لیبل برای اینپوت های داخل فرم مثال
<fieldset> برای گروه بندی تگ های داخل فرم مثال
<legend> برای ایجاد یک عنوان برای تگ <fieldset> مثال
<datalist> برای تعریف یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده مثال
<output> برای نمایش خروجی یک عمل انجام شده مثال
مربوط به فریم (قاب یا پنجره ها)
<iframe> برای ایجاد فریم ها در صفحه وب مثال
<embed> برای قرار دادن عکس ، ویدئو، PDF و.. در صفحه مثال
<object> برای قرار دادن عکس ، ویدئو، PDF و.. در صفحه مثال
<param> برای تعریف پارامترهای تگ <object> مثال
مربوط به تصاویر
<img> برای گذاشتن عکس / تصویر در صفحه وب مثال
<map> برای تعریف یک نقشه تصویری
( تصویری که بروی آن تعدادی لینک وجود داشته باشد )
مثال
<area> تعریف ناحیه های قابل کلیک در یک نقشه تصویری مثال
<canvas> یک ظرف برای نگهداری اشکل گرافیکی ایجاد شده توسط جاوا اسکریپت مثال
<figure> برای تعریف شکل ها ، تصاویر ، نمودار ها و.. در صفحه مثال
<figcaption> برای ایجاد یک عنوان برای تگ <figure> مثال
<picture> یک ظرف برای نگهداری چندین عکس / تصویر مثال
<svg> یک ظرف برای نگهداری اشکال گرافیکی ایجاد شده توسط SVG مثال
مربوط به رسانه (موزیک و ویدئو)
<audio> برای گذاشتن آهنگ ( فایل صوتی ) در صفحه وب مثال
<video> برای گذاشتن ویدئو در صفحه وب مثال
<track> برای ایجاد محتوای متنی یک رسانه
( مثلا زیرنویس ویدئو )
مثال
<source> برای مشخص کردن مسیر فایل برای تگ های چندرسانه مثال
مربوط به لینک ها
<a> برای تعریف لینک ها در صفحه وب مثال
<link> برای وصل کردن فایل CSS به فایل HTML مثال
<base> برای تعریف آدرس لینک پایه در یک صفحه وب مثال
<nav> برای تعریف منو ها در صفحه مثال
مربوط به لیست ها
<ul> برای ایجاد لیست های نامرتب مثال
<ol> برای ایجاد یک لیست مرتب شده مثال
<li> برای تعریف آیتم های یک لیست مرتب یا نامرتب مثال
<dl> برای ایجاد یک لیست توضیحی مثال
<dt> برای ایجاد آیتم های یک لیست توضیحی مثال
<dd> برای تعریف توضیحات آیتم های یک لیست توضیحی مثال
مربوط به جدول ها
<table> برای ایجاد جدول در صفحه وب مثال
<caption> تعریف کپشن برای یک جدول مثال
<tbody> برای ایجاد بدنه محتوای جدول مثال
<td> برای ایجاد سلول های یک جدول مثال
<tfoot> برای ایجاد فوتر جدول مثال
<th> برای ایجاد ستون های جدول مثال
<thead> برای ایجاد هدر جدول مثال
<tr> برای ایجاد سطرهای یک جدول مثال
<col> برای انتخاب گروهی ستون های جدول مثال
<colgroup> برای انتخاب گروهی ستون های جدول مثال
مربوط به استایل و تگ های معنایی یا Semantic
<style> برای تعریف دستورات CSS درون صفحه وب مثال
<div> ظرفی برای نگهداری دیگر تگ های HTML مثال
<span> یک تگ Inline برای ایجاد محتوای درون خطی مثال
<header> تعریف هدر برای یک بخش خاص یا کل صفحه مثال
<footer> تعریف فوتر برای یک بخش خاص یا کل صفحه مثال
<main> برای ایجاد بخش اصلی در یک صفحه وب مثال
<section> برای تعریف یک بخش / قسمت در یک صفحه وب مثال
<article> برای تعریف مقاله / مطالب در صفحه وب مثال
<aside> برای تعریف محتوای مرتبط با محتوای اصلی سایت مثال
<details> برای ایجاد یک باکس محتوا بصورت بازشو مثال
<dialog> برای ایجاد یک پنجره دیالوگ ( پاپ آپ یا مودال ) مثال
<summary> برای ایجاد عنوان برای تگ <details> مثال
<data> برای ایجاد یک محتوای قابل درک برای موتورهای جستجوگر و… مثال
مربوط به اسکریپت ها
<script> برای تعریف / ایجاد دستورات جاوا اسکریپت در صفحه مثال