همانطورکه میدانید کد HTML اصلی ترین عنصر ساخت وتشگیل صفحات ومحتوای وبسایتها است وباوجود اختراع ومعرفی انواع کدهای غنی ولی همچنان کتابخانه کدهای HTML مواردبالایی از نیازهای طراحان و تولیدکنندگان محتوا را برطرف میکند دراین بین متا تک هایی وجوددارد که بسیاربیشتر از دیگر کدها HTMLدربین کارها به چشم میخورد یا پاره کدهایی که آگاهی از انها جزو مبانی اولیه در صنعت و دانش جدید هرکاربری باید از انها مطلع باشد مانند کدهای مربوط به لینک دار نمودن تصاویر یا متون یا متا تک های فاصله-رنگ بندی-رفلش-ایندکس وغیره ما در این آکادمی و ایجادکتابخانه کد قصدجمع آوری و انتشار این نوع متا تک وکدهای کلیدی برای دسترسی بیشتر شما کاربران محترم را داریم
دراین پست کدهای HTMLلینک دار نمودن تصویر و متن را معرفی میکنیم

طریقه لینک کردن متن
html از برچسب <a> و </a> برای ساخت یک پیوند یا لینک استفاده می کند. مانند :

کد HTML:
<a href="https://www.Par30shop.ir" > انجمن پارسی شاپ </a>

لینک دارکردن عکس


کد HTML:
 <a href="https://www.Par30shop.ir" > <img src="image.jpg"/> </a>
در هنگام ساختن یک لینک باید مکانی که پیوند به آن اشاره می کند را مشخص کرد. برای نمایش آدرس وب سایت یا سند از صفت href استفاده می کنیم. مانند بالا

دو نوع آدرس دهی می توان در href تعیین کرد :
آدرس مطلق
این نوع آدرس دهی، معمولا لینک به سایتی دیگر است. مانند :

کد HTML:
<a href="https://www.Par30shop.ir" >سندیکاپارسی شاپ </a>
آدرس نسبی
این نوع آدرس دهی، معمولا لینک به صفحاتی است که در سایت خودتان قرار دارد. مانند :

کد HTML:
<a href="index.htm">Home</a>
و یا لینک با آدرس دهی داخلی ، یعنی به جای اینکه به صفحه ی دیگری هدایت شوید به قسمتی خاص از همان صفحه هدایت شوید. مانند :

کد HTML:
<a href="#links" > لینک ها در وب </a>

کد HTML:
<a name="links"> لینک ها در وب </a>

در این مطلب قصد داریم تا لینک ها در html و صفات لینک ها را آموزش دهیم.

در کد بالا، می بینید که کاربر با کلیک بر روی لینک ها در وب به قسمتی از همان صفحه هدایت می شود که name در تگ دوم <a> با links بیان شده است.

این نوع آدرس دهی زمانی مناسب است، که وقتی سایت شما زیاد اسکرول می خورد و می خواهید کاربرانتان برای یافتن مطالب خود زیاد معطل نشوند.
صفت targetتارگت یعنی هدف
توسط target شما می توانید مشخص کنید که لینک شما کجا باز شود.

به عنوان مثال اگر بخواهیم سندیکا پارسی شاپ در صفحه مستقل جدا باز شود. از target=”_blank” استفاده می کنیم.

کد HTML:
<a href="https://www.Par30shop.ir" target="_blank">انجمن پارسی شاپ </a>

معرفی تعدادی ازمتاتک htmlکه موارداستفاده زیادی دارد

کد:
html کاربرد تگ
<!–…–> تعریف و قرار دادن توضیحات
<!DOCTYPE> مشخص کردن نوع سند
<a> یا تگ لینک قرار دادن لینک ها
<article> تعریف مقاله یا مطالب
<b> پررنگ کردن، برجسته سازی یا به اصطلاح بولدکردن متن که در مباحث سئو سایت از اهمیت بالایی برخوردار است
<area> تعریف ناحیه‌های قابل کلیک در یک نقشه تصویری
<br> شکستن متن و رفتن به سطر بعدی
<button> ایجاد یک دکمه قابل کلیک
<div> ایجاد بخش برای قرار دادن سایر تگ‌های HTML
<footer> تعریف متن برای بخش پایین صفحه
<h1> – <h6> تعریف عنوان برای یک بخش خاص یا کل صفحه که مهمترین تگ در سئو است
<i> کج یا شکسته کردن متن (ایتالیک کردن)
<label> تعریف برچسب یا لیبل
<form> ایجاد فرم
<input> قرار دادن اینپوت‌ها در فرم
<li> آیتمهای لیست
<ul> ایجاد یک لیست نامرتب
<ol> ایجاد یک لیست مرتب شده
<table> ساخت جدول
<code> قرار دادن نمونه کد ( مثلا دستورات html )