افزونه سئووردپرس فراوان است ولی افزونه کم حجم وتاثیرگذارسئوپرس است که لینک فارسی این افزونه درمخزن وردپرس عبارت است از

https://fa.wordpress.org/plugins/wp-seopress/