برخی ازسایتهای سفارش دهنده تبلیغات اینترنتی بنری درون سایت ووبلاگ عبارت است از:
تبلیغ ایرانی

صباویژن

انتی ورک

اوابنر
یوتاپ

نوین

وطن کلیک
اوابنر
نوین مارکت

دیجی اد

ادیوب