استفاده از Google Fonts یا فونت های گوگل

Google Fonts فونت های متنوع و متعددی را خصوصا برای زبان انگلیسی در اختیار شما قرار می دهد. در میان این فونت ها، یکی دو تا فونت فارسی زیبا برای نمایش نیز به چشم میخورند. اگر بخواهید بجای فونت های آپلود شده روی هاست خود از فونت های گوگلی استفاده کنید، میتوانید از دو روش مختلف استفاده کنید. روش اول فراخوانی فونت در فایل CSS شما با دستور import@ :

کد HTML:
@import url(//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);
@import url(//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans);


روش دوم فراخوانی فونت با استفاده از تگ link در html است. در این حالت میتوانید فونت دلخواه را در ناحیه head سایت خود به شکل زیر صدا کنید :

کد HTML:
 <link href=’//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’>