دوست عزیزماهیچ پستی را بی دلیل حذف نمیکنیم الان خودشماپست گذاشتیدآیاحذف شد؟ چون طبق قوانین بدون نام بردن از شخصی وبدون فحاشی و کلمات رکیک پست خودتون ایجاد کردید ولی پست های که اشاره نمودید حذف شده بغیرازحذف پست عضویت کاربرانی که اقدام به ایجاد پستهایی حاوی الفاظ رکیک وتوهین امیز به مقامات لشکری وکشوری بودهم لغو ودر لیست کاربران اخراجی انجمن قرار گرفتن لطفا توجه کنید این انجمن وموضوعات این تالارکفتگو مسائل سیاسی یا نظامی نیست بلکه موضوع اصلی این انجمن اصناف تجارت الکترونیک وکسب وکارهای اینترنتی است مافقط دراین انجمن اخبارمهم روزکشورمنعکس میکنیم نه برای بحث و دریافت نظر بلکه فقط به منظور تکمیل اطلاع رسانی برای کاربرانی که خبرهای کشور را از این انجمن دنبال میکنند چرا اخبارمنشرشده دراین انجمن امکان تجزیه وتحلیل ندارد؟چون ما فاقداطلاعات سیاسی هستیم ولذا نمیتوانیم براساس اخبار اقدام به بحث وجبهه گیری کنیم و همچنین درجنگ طرف شکست خورده هم میگوید ما پیروز شدیم وهمگان بخصوص خود خکومت هم میداند اصل ماحرا چیست ولی این دلیل نمیشود ما درزمانی که درجنگ هستیم پشت نظامیان خودرا خالی کنیم و بخواهیم اثبات کنیم که شماشکست خوردید ان هم با ادبیات سخیف وبافحش و تمسخراگر فکرمیکنید کارتون درسته بروید توسایت های خودشون بدوبیراه بگوید چرا از فضایی که ما دراین انجمن فراهم کردیم برای همکاران صنفی سواستفاده میکنید؟ ومیخواهید خودی نشان دهید؟ بله من به عنوان مدیر اجازه نمیدیم بحث سیاسی موضوع انجمن به انحراف بکشاند هرکسی ناراحت هست به سلامت مگر تاحال پولی به مادادید ؟که توقع دارید هرکاری خواستیدبکنید وما نمیتوانیم چیزی بگویم ؟بخدا خجالت هم چیزخوبیه