سلام بنده تمام وجه پرداختی شمارا از طریق واریزبه کارت بانکی شما مستردکردم لطفا این پست را حذف کنید چون این پست در زیرلینکآدرس فروشگاه ما در موتورهای جستجو قرار گرفته ومشتریان پس از مشاهده این پست از انجام خرید از فروشگاه ما صرف نظر میکنند