جهت دریافت نمایندگی پیامک از آی پی پنل از ای پی های زیر استفاده کنید

SMS Panel

188.0.240.110