یکی ازوبسایت های خوب ایرانی که محصول آموزشی رایگان ولی کاربردی برای کاربران کامپیوترولپ تاپ یعنی ارائه آموزش آتلاین تایپ 10انگشتی را درسایت خود ارائه نموده لازم بذکراست قبلا ایم نوع آموزش توسط تهیه نرم افزار مربوط به آموزش تایپ10انگشتی ضرورت یادگیری داشت ولی متاسفانه نرم افزارهای مورد ارائه به زبان وحروف انگلیسی گیپورد طراحی شده بود ومشکل ساز میشد برخی حواعان پرسید آموزش تایپ 10انگشتی چیست؟ ختما شماکاربران حرفه ای را درزمان تایپ پشت کیپورد کامپیوتر زیاد مشاهده نمودید انان بدون مشاهده کلیدهای کیپورد چشم بسته اقدام به تایپ میکنند این نوع تایپ مسلتلزم آمو.زش وتمرین است هم اکنون وب سایت تایپو به صورت رایگان اقدام به آموزش و اشنرک گذاری ترفند یادگیری سریع تایپ 10انگشتی کیپورد شمارا به یگ کاربر حرفه ای مبدل میکند ختما به این سایت خوب سری بزنید"https://typeo.top"


title="نام: banner-300-250-typing.gif نمایش: 2 اندازه: 20.6 کیلو بایت">banner-300-250-typing.gif