نشریه الکترونیک خبری فرهنگی ومحلی جاده ساوه بانک اطلاعات صنفی کسبه سرتاسرجاده ساوه ازپل ساوه تا شهرستان ساوه با مرکزیت شهرستان اسلامشهر در میان راه دونقطه مبدا ومقصد جاده ساوه امروزه جاده ابریشم ایران لقب گرفته که از اقشار متنوع و زحمتکش ایرانی درخود جای داده دیوار جاده ساوه مرکز انتشار اگهی و تبلیغات وکسب وکارشماست
https://divar.eslamshahre.ir/
title="نام: دیواراسلامشهر.png نمایش: 1 اندازه: 325.5 کیلو بایت">دیواراسلامشهر.png