به نظر من اتوسرف زمانی رایگان است که حداقل 70 درصد از امکانات آن (مرجع، تایمر سفارشی، برنامه، ...) به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه در دسترس باشد!
شما فقط باید فعال باشید، منظورم گشت و گذار با بیننده autosurf است (به منظور بازدید از وب سایت های اعضا) که به شما امکان می دهد امتیاز یا اعتباری را به منظور افزایش ترافیک خود یا دریافت پاداش های دیگر کسب کنید.
اهمیت ترافیک بازدید؟

امروزه، autosurfs قادر است مدت زمان نمایش متفاوتی را برای سایت های شما ارائه دهد، می تواند ثابت یا تصادفی باشد. با یک مدت زمان تصادفی، ما دو زمان را انتخاب می کنیم که معمولاً بر حسب ثانیه بیان می شود، به عنوان مثال، اگر من 35 و 140 ثانیه را انتخاب کنم، بیننده autosurf به طور تصادفی مدت زمان بین 35 تا 140 ثانیه را انتخاب می کند.

علاقه؟ بتوانید یک بازدید طبیعی تری توسط یک کاربر اینترنتی شبیه سازی کنید، به ویژه از نظر گوگل، اگر دائماً بازدیدهای 10 ثانیه ای دریافت می کنید، این بازدیدها کاملاً خودکار هستند، در حالی که بازدیدهایی که 45 و 55 و 124 ثانیه طول می کشد ... خیلی کمتر شبیه ترافیک خودکار است
برای استفاده شماکاربران لینک جند سایت نخصصی دراین باره که هرکدام افزایش دهنده آمار ترافیک وبسایت ثبت شده درونشان هستند را قرارمیدهمموج سواری خودکار رایگان موج سواری تایمر وب سایت ها
9 بازدید برنامه 10 تا 600 ثانیه 3
BigHits4U برنامه 5 تا 500 ثانیه 3
Hitleap برنامه 10 تا 60 ثانیه 3
FeelingSurf برنامه/مرورگر 10 تا 300 ثانیه 2
بازدیدکنندگان خالص برنامه/مرورگر 8 تا 165 ثانیه نامحدود (10 در روز)
اتوسرف زیبا برنامه/مرورگر 10 تا 60 ثانیه نامحدود (50 در روز)
Nols-o-surf برنامه 10 تا 30 ثانیه نامحدود (15 در روز)