دانلودنرم افزاررابط کاربری FileZilla نرم افزاری تحت ویندوز که کاربردی وبسیارموردنیازمدیران وبسایتهاباکاربرداتصال ویندوز وسیستم شمابه سرور یاهمان هاستینگ جهت نقل وانتقال هرگونه فایل واسکریپت یامحتوادربستری امن واسان.... با دانلودونصب این نرم افزاردیگرنیازی نیست که هربارکه قصد دسترسی به هاستینگ دارید ازیوزر وپسوردخود استفاده کنیدیادوستانی که دارای چندسرویس هاست هستندباهمین یک نرم افزارقادریدبه چندین حساب واکانت درسروردسترسی وکنترل داشته باشید