کاربران عضودارای وبسایت تجاری درصورت تمایل میتوانند کدزیررا کپی نموده ودرمعرض مشاهده مشتریان درسایت خودقراردهندتابه نحوی باعث افزایش اعتمادخریداران اینترنتی به سایت خودشوند

<!-- new window by www.dominonet.ir --->

<!-- new window by www.dominonet.ir --->

کد HTML:
<!-- new window by www.dominonet.ir --->
<a href="/" onclick="window.open('http://www.par30shop.ir/forum55.html','','resizable=1,scrollbars=1,width=600,height=600,top=100,left=100');return false;"><img border=0 src="http://s8.picofile.com/file/8360955100/namad_par30shop_150.png"></a>
<!-- new window by www.dominonet.ir --->