[COLOR==]http://www.slmming.ir/About

[/COLOR]
اسلیمینگ ایران توزیع کننده محصولات بهداشتی ,دستگاه , کمربندهای لاغری , وصنایع ورزشی کاهش وزن وسایز

✔یک فروشگاه اینترنتی مجهزبه سیستم خریدالکترونیک (سبدخرید) می باشد,که خریداران به غیرازسفارش تلفنی, امکان خریدآنلاین به صورت اینترنتی توسط کلیه کارتهای بانکی عضوشبکه شتاب درسراسرایران را دارند,به صورتی که چندروزپس ازخریدکالای موردنظرخودازاین سایت درهرنقطه ایران, آن راازطریق پست تحویل میگیرند.


✔این سایت درواقع دراک استورفروش محصولات مکمل رژیمی لاغری است که مدیزیت آن بامتخصصین تغذیه وتناسب اندام وپزشکان داروساز است.

✔اقلامی که دراین سایت بفرش میرسد محصولاتی است که به دلیل تولیدات خارجی در دراک استورداروخانه های سطح شهرعرضه آن ازطرف وزارت بهداشت منع شده وفقط میتوان ازطریق مجازی تحت مدیریت ونظارت پزشکان داروسازآنهاراتوزیع نمود.به همین علت به هیجوجه نمی توان این نوع محصولات یامشابه آن را دردراک استور داروخانه ها خریداری نمایید.

✔مادراین سایت درکنارسفارشات عادی شما, نسخ پزشکان تغذیه وتناسب اندام رانیزپذیرش می کنیم.وشماکاربران محترم می توانیدازطریق
بخش تماس باما درسایت اسکن این نسخ ,یا نام فارسی یا لاتین هریک ازمکمل های موردتجویزپزشک خود رابرای ما ارسال وما نیزنسخه شماراتهیه وارسال می کنیم

✔مامنتظرنظرات -انتقعادوپیشنهادات شما ازطریق صفحه
تماس با ما نیز هستیم