نجمن پارسی شاپ باهدف ایجادسندیکای اصناف مجازی ایران"مرجع فعالیعت همکاران تجارت آنلاین(فروشندگان کالاوخدمات اینترنتی)وصنوف وابسته جهت دسترسی به جدیدترین اخبارواطلاعات تجارت الکترونیک "ابزاروبمستر,امکان درج لینک کاربران یامعرفی کالاوخدمات موردارائه"بخش ارتباط خریداران بافروشندگان اینترنتی درفضای مجازی درسال 1390 آغازبکارنمود.


نجمن پارسی شاپ شما کاربرخانگی خریدارکالا وخدمات اینترنتی نیز چنانچه در ارتباط با خرید اینترنتی با سایت فروشنده مشکلی برایتان بوجود آمده می توانید با مراجعه به این انجمن و درج ارسال پست متنی, مشکل خود را همراه با معرفی( نام و آدرس اینترنتی وبسایت) خاطی , مدیر سایت مذکورتان را وادار به برطرف نمودن مشکلتان نماید و همچنین با این اقدام شما وتا زمانی که پست متنی مندرج شده شما در انجمن پارسی شاپ قابل مشاهده باشد خریداران دیگری درآینده از این سایت خرید نمی کنند . تا مانند شما متضرر شوند.مگر اینکه مدیر فروشگاه خاطی رضایت شما را به دست آورد و شما پست خود را حذف کنیدیا در ادامه پست به بر طرف شدن مشکلتان اشاره نمایید.

نجمن پارسی شاپ راهبری پارسی شاپ وسیاست گذاری آن با مدیریت گروهی وپشتیبانی اصناف تجارت الکترونیک(فروشندگان کالا وخدمات اینترنتی) و وب مسترها ایرانی می باشد. آدرس اینترنتی پارسی شاپ http://www.par30shop.ir