وردپرس یک سکوی انتشار مبتنی بر وب یا به بیان سادهتر یک نرمافزار تحت وب است که در واقع ادامه موفقیتآمیز پروژه b2 می باشد و توسط مت مولوگ بنیان گذاری شده است.
مت و همکارانش با تاسیس شرکت [بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ] هماکنون در حال گسترش این نرم افزار و پروژه های موازی آن مانند [بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ] می باشند.
عمومیترین استفاده از وردپرس برای راهاندازی یک وبلاگ میباشد زیرا وردپرس دارای هستهای قدرتمند است و پیشروترین نرمافزار در این زمینه بهشمار میرود.
وردپرس با زبان برنامه نویسی محبوب و قدرتمند [بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ] نوشته شده و از قدرت [بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ] استفاده می کند. وردپرس یک نرم افزار [بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ] (Open Source) می باشد و بر مبنای اجازه نامه [بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ] منتشر می شود بنابراین اجازهنامه تمامی موارد استفاده از وردپرس کاملا رایگان می باشد، همچنین شما می توانید وردپرس را با خیال راحت تغییر دهید و به عنوان سکویی برای پروژه های خود به کار گیرید.
درلینک زیروردپرس فارسی سازی شده نسخه 4.6.1 برای دانلود شماکاربران قرارداده شده


[بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ]
[بازدیدکننده مهمان شمابرای مشاهده ودسترسی به این لینک بایدثبت نام فرمائید. ]