درحدود سال 2005نوعی فعالیت تجاری درجهان کلیدخوردبه نام تجارت الکترونیک که برندهایی جهانی مانندebay.comویا amazon.com از این جمله هستندودرایران نیز برندهایی مانند digikala.com ویا slmming.ir نمونه هایی بومی آن کهبه دلیل سهولت خریدوفروش در این نوع تجارت هم برای خریدارهم برای فروشنده این دادو ستددبه سرعت درجهان مورداستقبال واقع شدوانقلابی در تجارت سنتی هویدا شدازجمله درایران درسال 1389 کارگروهی با محوریت ونظارت وزارت صنایع ومعادن تشکیل شد تا بستروابزارلازم این نوع تجارت نیز توسط همکاری این کارگروه فراهم گردد. که درجای خود بسیار ارزشمندوموردنیاز جامعه به دلایلی که عرض می کنم بود....اعضای نشکیل دهنده این کارگروه عبارت بود از:


وظایف تعریف شده
اعضای کارگروه طراح تجارت الکترونیک

محورومدیر اجرایی وناظر طرح تجارت الکترونیک و ارائه کننده مجوز با نام نماداعتماد ملی
وزارت صنایع ومعادن
1

یکپارچه سازی کارتهای بانکی عضوشتاب بانام شاپرک+طراحی سیستم(وی پوز)
بانک مرکزی
2
افزایش پورت شبکه اینترنت پرسرعت برای خانوارها
اداره مخابرات
3
طراح ومجری گیت وی(خریدپستی)
اداره پست
4
طراحی وارائه اینترنت همراه با گسترش محدوده انتن دهی جهت دریافت اینترنت همراه باگوشی
شرکتهای ارائه دهنده تلفن همراه
5
جمعی ازهمکاران جهت طراحی وراه اندازی وبسایتهای تجاری(فروشگاه اینترنتی)

جمعی ازاستارآپ ها
6و مسئولیت این کارگروه مطالعه درزمینه تجارت الکترونیک و آماده سازی بستروابزاراین نوع فعایت تجاری درایران ,و چشم انداز ایجاد این نوع تجارت که هدف اصلی این کارگروه بود عبارت بود از :

1- ایجادفرصتهای شغلی متنوع جدید وسطح بالا ی مدرن که مورد استقبال جوانان تحصیل کرده جویای کار درسراسرنقاط ایران باشد.

2-ایجادروشی نوین دادوستد که باعث کاهش ترافیک وتردد خریداران درشهرها گردد.

3-کاهش تبادل پول کاغذی وجایگزینی آن با پول الکترونیک (کارت بانکی) که یکی ازنتایج آن افزایش موجودی بانکها بود.

4-افزایش سطح دانش انفورماتیک خانوادهای ایرانی در حین خریدهای اینترنتی...وچند مورد اهداف دیگر..

البته فعالیت این گارگروه درفضای بدون تبلیغات رسانه ای صورت پذیرفت که علل مختلف داشت ومهم ترین آن نیزعبارت بود از الف- ابهام درنتیجه نهایی ب- جلوگیری از هجوم روز افزون اصناف سنتی سطح شهر(مغازه داران) که باعث تغییرگرایش الگوی د ادوستددبازارسنتی میشدو نیجه معکوس در دستیابی به هدف اصلی این طرح یعنی کارآفرینی جوانان وخانواده ها ی جویای کار را بدنبال داشت ...لازم بذکراست که اکثرا دراین کارگروه آن چنان امیدواری به اخذنتایج چشمگیر از استقبال جامعه نسبت به این نوع تجارت درایران نداشتیم ولی درادامه کار اتفاقی افتاد وهمه معادلات راعوض کردیعنی ورود وگسترش به استقبال روزافزون از گوشی های تلفن همراه تاج اسکرین یا همان گوشی های صفحه پهن لمسی در برندهای مختلف با نرخهای نازل, دستیابی مردم به این گوشیها بدان معنی بود که اینترنت از درون خانه ها وکامپیوترهای بزرگ به درون جیب همگان توسط گوشیهای لمسی منتقل شده واین امر نقطه ای اوج استقبال از تجارت الکترونیک بانهایت سرعت در بین مصرف کنندگان ایرانی بود ,که تاکنون نیز همچنان روبه افزایش است. دربخش بعدی به نکات تخصصی وابزاراهای لازم اشاره می کنم.