افزونه بسیارکاربردی ومحبوب وردپرس وهم صرفه جویی درفضای ذخیره وهم امنیت دربایگانی بکابهای موجودسایت را پشتیبانی میکند UpdraftPlus تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی را ساده می کند. این بالاترین رتبه و محبوب ترین افزونه برنامه ریزی پشتیبان برنامه ریزی شده جهان با بیش از دو میلیون نصب در حال حاضر فعال است. از فایلها و پشتیبان گیری از پایگاه داده خود در ابر نسخه پشتیبان تهیه کرده و با یک کلیک بازیابی کنید!


پشتیبان گیری از ابر به طور مستقیم به Dropbox ، Google Drive ، Amazon S3 (یا سازگار) ، UpdraftVault ، Rackspace Cloud ، FTP ، DreamObjects ، Openstack Swift و ایمیل. نسخه پرداخت شده نیز از Microsoft OneDrive ، Microsoft Azure ، Google Cloud Storage ، Backblaze B2 ، SFTP ، SCP و WebDAV تهیه می شود.


دانلود فایل