هک وکمونداپن کارت فارسی سازی شده برای تمامی نسخه های 1.5 قابل استفاده است قبل از همه چیز باید وکموند روی سایت نصب باشه اگه نیست از اینجا دانلودکن



حذف سبدخریدازفروشگاه

مشاهده تعدادبازدیدکننده از یک محصول

خرید پستی

مشاهده لیست خریدمشتریان درادمین