قالب نال شده همان قالب های تجاری هستندکه درواقع کاربربایدباپرداخت قیمت ان را خریداری کند وبه نظرمن مابایدجهت احترام به قانون کپی رایت همیشه افزونه وقالب تجاری مدنظرمون خریداری کنید وهم ازنظرمسائل امنیت سایت وحفظ فضای سرور که ممکن است درقالب وافزونه های نال شده باک امنیتی قرارداده شده باشد بهتراست قانونی خریداری کنیم
توضیح لازم:
درنظرگرفتن انجمنی باموضوع قالب نال دراین سایت به علت وجود تحریم ایران است که یا فاقد کارتهای پرداخت هستیم یا درصورت وجود کارت هم به محض ورود با ای پی ایران سایت فروشنده ازفروش به کاربران ایرانی خودداری می کند لذا ما تصمیم گرفتیم تارفع تحریم چنین انجمن دایرباشددرزیرلینک چندوبسایت فعال درارائه قالب وافزونه نال شده وردپرس که قبلا تست شده ومحصولات سالم ارائه می کنند قرارمیدهیم که شما بتوانید قالب وافزونه تجاری رابه صورت نال دانلود واستفاده کنیداگر لینکی بازنشد با ف ی ل ت رشکن بازمیشود
Nulled Scripts - Scripts, Themes, Apps & More

https://nullx.net

https://www.downloadfreethemes.co/wordpress-themes

https://www.null5.top/

https://www.wplocker.com/

https://www.jojo-themes.net/responsive-wordpress-themes

https://xpeedstudio.com/


http://www.gnu.orgلانسس