ضمن تشکرازمدیریت محترم انجمن که درپست قبلی قالب Classiera قرارداده بودید بنده دانلودکردم وسپاس ازراست چین نمودن وقراردادن دمو وفایل درون ریز این قالب درسایتهای دیگرتا300هزارتومان این قالب بفروش گذاشته شده ولی شمابه رایگان لینک دانلود را دراختیارکاربران قراردادید
درصورت امکان لینک دانلود قالب adforestاگهی همون قالب دیوار راستچین شده را برای دانلودکاربران قراردهید ممنونم