بادرود
چگونه می توان از ریپ یا همان کپی قالبhtml مربوط به اسکریپت whmcsجلوگیری نمود؟
دوستان هر راهی که تست نمودند وجواب داده درپاسخ همین پست قراربدهند تا همگان استفاده کنند؟ حتی اگرآموزش از سایتهای دیگرموجود است لینک دهید...ممنون