کاربران محترم درپی درخواست جهت ترجمه صفحه نمایش پیام خطای وردپرس که درمواقعی که سایت دچارمشکل میشود بجای صفحه سایت نمایش داده میشودومضامین کلی ازتمامی مواردی که وجودآن باعثت عدم دسترسی کاربران به سایتهای وردپرسی میشود درون این صفحه پیام خطا گنجانده شده که بستگی به مشکل باید آن مورد راجستجوورفع کنیم شایدبتوان گفت وردپرس درنسخه های 5. به بالا این صفحه راجایگزین صفحه خطای404 قرارداده
https://wordpress.org/support/articl...-in-wordpress/

اشکال زدایی در WordPress
مباحث

WP_DEBUG
خطاها ، اخطارها و یادداشتهای PHP
عملکردها و استدلالهای استهلاک شده
WP_DEBUG_LOG
WP_DEBUG_DISPLAY
SCRIPT_DEBUG
ذخیره ها
مثال wp-config.php برای اشکال زدایی
افزونه های اشکال زدایی
منابع خارجی
trueاشکال زدایی کد PHP بخشی از هر پروژه است ، اما وردپرس دارای سیستمهای اشکال زدایی خاص است که برای ساده سازی فرایند و همچنین استاندارد سازی کد در هسته ، پلاگین ها و مضامین طراحی شده است. در این صفحه ابزارهای مختلف اشکال زدایی در وردپرس و چگونگی تولید بیشتر در کد نویسی شما و همچنین افزایش کیفیت کلی و قابلیت همکاری کد شما شرح داده شده است.

برای کاربر غیر برنامه نویس یا عمومی ، از این گزینه ها می توان برای نشان دادن اطلاعات خطای جزئیات استفاده کرد.

WP_DEBUG

WP_DEBUG یک ثابت PHP (یک متغیر ثابت جهانی) است که می تواند برای شروع حالت "Debugging" در سراسر وردپرس استفاده شود. فرض بر این است که به طور پیش فرض false است و معمولاً در پرونده wp-config.php روی نسخه های توسعه WordPress تنظیم می شود.

کد HTML:
define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DEBUG', false );
توجه: مقادیر واقعی و false موجود در مثال توسط آپوستروپها احاطه نشده است زیرا ارزشهای بولی (true / false) هستند. اگر ثابت ها را به "false" تنظیم کنید ، آنها به عنوان true تعبیر می شوند ، زیرا نقل قول ها آن را به جای یک بولی تبدیل می کنند.

استفاده از WP_DEBUG یا سایر ابزارهای اشکال زدایی در سایتهای زنده توصیه نمی شود. آنها برای تست های محلی و نصب صحنه ها در نظر گرفته شده اند.
خطاها ، هشدارها و پیامهای PHP # خطاهای PHP ، هشدارها و اعلامیه ها

فعال کردن WP_DEBUG باعث نمایش همه خطاها ، اعلامیه ها و اخطارهای PHP می شود. این به احتمال زیاد باعث تغییر رفتار پیش فرض PHP می شود که فقط خطاهای مهلک را نشان می دهد و یا در هنگام رسیدن خطاها صفحه سفید مرگ را نشان می دهد.

نمایش همه اعلان ها و اخطارهای PHP معمولاً منجر به پیام های خطا برای مواردی می شود که به نظر نمی رسد false است ، اما از کنوانسیون های اعتبار سنجی داده های مناسب در داخل PHP پیروی نکنید. این هشدارها پس از شناسایی کد مربوطه ، آسان می شوند و کد حاصل تقریباً همیشه مقاوم در برابر اشکال و حفظ آن آسان تر است.


عملکردها و استدلالهای مستهجن

فعال کردن WP_DEBUG همچنین باعث می شود در مورد عملکردها و استدلال های مستهلک شده در وردپرس که در سایت شما استفاده می شود ، اعلام شود. اینها توابع یا آرگومانهای عملکردی هستند که هنوز از کد اصلی حذف نشده اند اما برای حذف در آینده نزدیک برنامه ریزی شده اند. اعلامیه استهلاک اغلب عملکرد جدیدی را نشان می دهد که باید به جای آن استفاده شود.


WP_DEBUG_LOG

WP_DEBUG_LOG همراهی با WP_DEBUG است که باعث می شود همه خطاها نیز در پرونده log deb.loglog ذخیره شوند. اگر می خواهید بعداً همه اعلان ها را مرور کنید یا نیاز به مشاهده اعلانهای ایجاد شده در خارج از صفحه(e.g. during an AJAX request or wp-cron run).

توجه داشته باشید که این به شما امکان می دهد پرونده را با استفاده از عملکرد PHP که در error_log () ساخته شده است وارد کنید ، که می تواند برای مثال هنگام Debugging در رویدادهای Ajax مفید باشد.

هنگامی که true است ، ورود به سیستم wp-content / debug.log در سیستم پرونده سایت شما ذخیره می شود. روش دیگر ، می توانید آن را در یک مسیر پرونده معتبر تنظیم کنید تا پرونده در جای دیگر ذخیره شود.

کد:
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
-or-
define( 'WP_DEBUG_LOG', '/tmp/wp-errors.log' );
توجه: برای WP_DEBUG_LOG برای انجام هر کاری ، WP_DEBUG باید فعال شود (true). به یاد داشته باشید می توانید WP_DEBUG_DISPLAY را بطور مستقل خاموش کنید.


WP_DEBUG_DISPLAY

WP_DEBUG_DISPLAY همراه دیگر WP_DEBUG است که کنترل می کند پیام های Debugging در HTML صفحات نمایش داده می شوند یا خیر. پیش فرض "true" است که خطاها و هشدارها را هنگام تولید نشان می دهد. تنظیم این به اشتباه ، همه خطاها را پنهان می کند. این باید در رابطه با WP_DEBUG_LOG استفاده شود تا بعداً خطاها بررسی شوند.

کد:
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
توجه: برای انجام هر کاری WP_DEBUG_DISPLAY ، WP_DEBUG باید فعال شود (true). به یاد داشته باشید می توانید WP_DEBUG_LOG را به طور مستقل کنترل کنید.

SCRIPT_DEBUG # SCRIPT_DEBUG


SCRIPT_DEBUG یک ثابت مربوط است که وردپرس را وادار می کند به جای نسخه های مینی که معمولاً بارگذاری می شود از نسخه های "dev" فایلهای CSS و JavaScript هسته استفاده کند. این کار مفید است که شما در حال آزمایش تغییرات در هر پرونده داخلی .js یا .css هستید. پیش فرض false است.

کد:
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );
SAVEQUERIES

تعریف SAVEQUERIES نمایش داده های پایگاه داده را در یک آرایه ذخیره می کند و این آرایه می تواند برای تجزیه و تحلیل آن نمایش داده شد. ثابت تعریف شده به عنوان صحیح باعث می شود که هر پرس و جو ذخیره شود ، چه مدت این درخواست برای اجرای آن انجام شد و چه عملکردی به نام آن را دارد.

کد:
define( 'SAVEQUERIES', true );
این آرایه در نمایش داده های جهانی $wpdb->queries ذخیره می شود.

توجه: این تأثیر عملکردی در سایت شما خواهد داشت ، بنابراین هنگام عدم Debugging مطمئن شوید که این کار را خاموش کنید.


مثال wp-config.php برای Debugging

کد زیر که در پرونده wp-config.php درج شده است ، تمام خطاها ، اعلامیه ها و اخطارها را در پرونده ای به نام debug.log در فهرست دایرکتوری wp وارد می کند. همچنین خطاها را پنهان می کند تا باعث ایجاد مزاحمت در تولید صفحه نشود.

کد:
// Enable WP_DEBUG mode
define( 'WP_DEBUG', true );

// Enable Debug logging to the /wp-content/debug.log file
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );

// Disable display of errors and warnings
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );
@ini_set( 'display_errors', 0 );

// Use dev versions of core JS and CSS files (only needed if you are modifying these core files)
define( 'SCRIPT_DEBUG', true );
توجه: /* That's all, stop editing! Happy blogging. */
در پرونده wp-config.php.


افزونه های Debugging

پلاگین های Debugging زیادی برای وردپرس وجود دارد که اطلاعات بیشتری درباره داخلی را ارائه می دهند ، یا برای یک جزء خاص یا به طور کلی. در اینجا چند مثال آورده شده است:

مانیتور پرس و جو
نوار Debugging
اعلامیه های استهلاک شده ورود به سیستم


منابع خارجی

ژنراتور پرونده ‘wp-config.php
افزونه ‘بدون صفحه سفید: خطا را به جای صفحه سفید نشان دهید