نیازهای ضروری که مدیروبسایت فروشگاهی جهت دسترسی به فروشگاه اینترنی خودلازم داردچیست؟

الف - شبکه اینترنت: به صورت قابل تهیه است اول از طریق مخابرات و پرنمودن فرم درخواست اینترنت بنا بر سرعت مورد نیاز که از128گیگابایت شروع می شود وتا 1000مگابایت ارتقاء می یابد و پس از درخواست 24 ساعت بعد خط ثابت تلفن شما دارای اینترنت می شود. و هزینه آن که برای 128 مگابایت ماهانه 9000تومان است در هر دوره روی قبض تلفن شما صادرو قابل پرداخت می گردد

ب- افتتاح یک فقره حساب بانکی پس انداز در هر بانکی که مایلید .(بانک ملی یا ملت ) بهتر است که برای واریز وجوه اقلام خریداری شده توسط مشتری لازم است.