اقا هرکه را که توقع داشته باشی دراین صنف کلاهبداری یا کم فروشی کندرا میتوان بدلیل نیاز یاعدم اکاهی حداقل از کرده اش بگذاری ولی کسانی دراین اشفته بازار میبینی که خدای ادعا - تبلیغات و دانش فنی مانند هاستینگ وب داده https://webdade.com/ که ارائه کننده سرویسهای بی کیفیت وگران که هر15 20روزی هم ایمیل تغییرسرور وانتقال به سرور جدیذ رادریافت می کنیی ولی ازهمه اینها افتضاح تر عدم وجودپشتیبانی منظم وپاسخگوست شما هرچفدرتیکیت بزنی فایده اب ندارد فقط سرشب مدیرسایت میاد وبه صورت مختصرورندمی پاسخ نصب نیمه ای میده اگرهم کمی به این روند لحن اعتراضی داشته باشی دیگه اصلان پاسخ تیکیت ها را نمی دهند تاجایی که سیستم ازکاربیافتاد وصدایت به جای نمیرسد این شرح حال کوتاهی بودکه دراین ریسلری یرسربنده و6نفرازدوستانم که یوزر وب داده بودیم آمد ومامجبور به کوچ ناخوسته ازسرورمورد ارائه وب داده شدیم بخدا این حرکتها درست نیست دور ازشان حرفه ای هاست نکنید اکرازپس اش برنمیاید هی ازکیفیت نزنید وبهتره جمع کنید شایدچندسال مجدد کسب کاردراین صنف خوب شدوخواستیدمجدد شروع کنید لااقل سوسابقه نداشته باشید