اگر دامنه شما به غیر ازدامنه ایرانی است از جمله ir. می توانید با قرار دادن کد زیر در فایل htaccess. که در روت هاست شما موجود است کلیه آد رس هایتان را با https آغاز و بازکنیدو لی این کد برای دامنه ایران کارایی ندارد و باید از ابزارهای دیگر برای منظور خود استفاده کنید.

کد HTML:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]