بله قالب سایتی که لینک داده شده واکنشگرا یا همان ریسپانسور می باشد