دوست عزیز همانگونه که خودعنوان نمودید شرکت هایی زیادی به انجام وارائه این نوع خدمات روی آوردند ..البته سال گذشته در ایام فرارسیدن نوروز اکثر این شرکتها به صورت فله ای فیلتر شدند و از ارائه خدمات به کاربران منع شدند از جمله واسطی به نام (پی لاین) بود که کمترین کارمزد را دریافت می نمود و پشتیبانی خوبی نیز داشت و آن نیز فیلتر شد. هم اکنون به نظر بنده واسط درگاه (بانکی زرین بال) نسبت به دیگران بهترسرویسدهی داردو ازلحاظ پشتیبانی خوب و ارائه ابزارهای مناسب در قبال کارمزد منصفانه نیز بهتر از دیگر شرکتهای واسط میباشد. ولی این نظر شخصی بنده است دوستان دیگر چنانچه تجربه کاربا دیگر شرکتها را دارند می توانند نظرات خود را به اشتراک بگذارند...تا استفاده کنیم