هک وپلاگین های بیشماری برای قراردادن دکمه اشتراک گذاری موضوع وپست درشبکه های اجتماعی برای ویبولتین موجود است ولی دربین آنها استفاده از این آموزش باعث قرار گرفتن این دکمه ها در جای مناسب در صفحه موضعات و همچنین عدم بهم ریختگی قالب در ارتباط با شبکه های اجتماعی فیلتر شده مانند فیس بوک وتویتر وغیره که فقط در زمان استفاده از فیلتر شکن که وارد انجمن میشوید بدرستی قابل مشاهده است و غیر از این باعث بهم ریختگی قالب میشود در این مورد وجود ندارد وسبک قالب بدون ورود با فیلتر شکن نیز سالم است وهمچنین سبک بودن این پلاگین هنگام لودینگ سایت و.....فاکتورهای مهمی هستند برای انتخاب مناسب اینگونه هک وپلاگین هاست.
نمونه این پلاگین را در همین انجمن مشاهده میکنید


در جستجو قالب ها SHOWTHREAD رو سرچ کنید و سپس پیدا کنید :

کد HTML:
<div id="pagetitle" class="pagetitle">

در زیر آن اضافه کنید :


کد:
<vb:if condition="THIS_SCRIPT == 'showthread'">
<div style="padding: 0px 0px 0px 0px;">
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style ">
<a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a>
<a class="addthis_button_tweet"></a>
<a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a>
<a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a>
</div>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=xa-4fc7b85501ab7a01"></script>
<!-- AddThis Button END -->
</div>

</vb:if>