بسیاری ازکاربران به دلائل شخصی نیازبه غیرفعال نمودن حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایستاگرم باموبایل با مشکل عدم غیرفعال نمودن برخورد می کنند که دلیل آن پیچیدگی بیشتر نسبت به دیگرشبکه های اجتماعی درغیرفعال نمودن اکانت کاربری در ایستاگرم می باشد ...لذا من دراین پست دو روش را برای شما آموزش میدهم

اول غیرفعال نمودن حساب کاربری به طور موقت:
اگر به طور موقت حساب کاربری خود را غیر فعال کنید، نمایه، عکس ها، نظرات و موارد دلخواه پنهان می شود تا زمانی که مجددا آن را مجددا فعال کنید. برای غیر فعال کردن حساب خود به طور موقت:

1-وارد سایت

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید

از یک مرورگر یا رایانه همراه شوید. شما نمیتوانید حساب خود رابا موبایل یعنی از طریق اپ Instagram غیرفعال کنید.

2- ضربه بزنید یا در بالا سمت راست کلیک کنید و سپس Edit Profile را انتخاب کنید.
3- به پایین بروید، سپس روی ضربه بزنید یا روی حساب کاربری من در پایین سمت راست غیرفعال کنید.
4- روی این گزینه ضربه بزنید یا کلیک کنید Temporarily disable my account این گزینه یعنی به طور موقت غیر فعال کردن حساب. رمز عبور خود را دوباره وارد کنید گزینه ای برای غیرفعال کردن حساب کاربری شما تنها پس از انتخاب دلیل از منو ظاهر می شود.
5-روی Temporarily Disable Accountضربه بزنید یا کلیک کنید که به معنی به طور موقت غیر فعال کردن حساب می باشد.

شما باید بتوانید به حساب خود وارد شوید تا به طور موقت آن را غیرفعال کنید. اگر نمیتوانید گذرواژه یا نام کاربری خود را به خاطر بسپارید،

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید

چند نکته برای ورود به سیستم را ببینید.

اگر نمی خواهید حساب کاربری خود را غیر فعال کنید

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید

، اما می خواهید تغییر درتنظیمات چه کسی می تواند آن را ببیندایجاد کنید،

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید

or

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید

.می توانید پست های خود را به خصوصی یا افراد مسدود کنید.

دوم حذف کامل حساب کاربری

وقتی حسابتان را حذف میکنید، نمایه، عکسها، ویدیوها، نظرات، موارد دلخواه و دنبال کنندکان شما به طور دائم حذف خواهند شد.
پس از حذف حساب خود، نمیتوانید دوباره با استفاده از همین نام کاربری ثبت نام کنید یا این نام کاربری را به یک حساب دیگر اضافه کنید، و ایستاگرام حسابهای حذف شده را مجددا فعال کنید.


برای حذف حساب خود به طور دائم:

1- واردسایت

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید

از یک مرورگر یا رایانه همراه شوید. شما نمیتوانید حساب خود رابا موبایل یعنی از طریق اپ Instagram غیرفعال کنید.
به صفحه

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید


2-یک گزینه را از منوی کشویی کنار «Why are you deleting your account?» راانتخاب کنید؟ رمز عبور خود را دوباره وارد کنید گزینه ای برای حذف دائمی حساب کاربری شما تنها پس از انتخاب دلیل از منو ظاهر می شود.
3- کلیک کنیدروی Permanently delete my account.

اگر میخواهید یک حساب دیگر را حذف کنید، روی نام کاربری در بالا سمت راست صفحه «Delete Your Account» کلیک کنید، روی کنار «Account page» روی آن«ضربه بزنید» یا کلیک کنید و « Log Out.» را انتخاب کنید. به عنوان حساب کاربری که میخواهید حذف کنید، دوباره وارد شوید و دستورالعملهای بالا را دنبال کنید.

به دلایل امنیتی، ما نمیتوانیم یک حساب کاربری را برای شما حذف کنیم. شما باید بتوانید وارد حساب کاربری خود شوید تا آن را حذف کنید. اگر نمیتوانید کلمه عبور یا نام کاربری خود را به خاطر بسپارید، چند نکته برای ورود به سیستم را ببینید.

مهمان ارجمند مشاهده لینک وتصاویردرمتن این پست فقط برای اعضا امکانپذیراست لذا .جهت پیوستن به اعضا با ✍ ثبت نام رایگان ازاینجا اقدام کنید