بازرگانی اسلیمین یک فروشگاه اینترنتی فروش آنلاین محصولات کاهش وزن وسایز ,لاغری وتناسب اندام که نمایندگی تهیه وتوزیع محصولات تناسب اندام شرکت جهان اسلیمینگ انگلستان می باشد.که باهدف دسترسی آسان محصولات این کمپانی برای مصرف کنندگان فارسی زبان درکشورجمهوری اسلامی ایران و کشورهای فارسی زبان همسایه ازجمله کشورافغانستان-تاجیکستان -قرقیزستان -ازبکستان - ترکمستان به صورت فروش غیرحضوری وآنلاین درایران مشغول فعالیت صنفی می باشد.فروش مادرایران ودیگرکشورهای نامبرده شده غیرحضوری واینترنتی بوده وپرداخت وجوه سفارشات نیزدرهنگام فرایندخریدبااتصال خودکاربه درگاه امن بانکی ازطریق هریک ازکارتهای بانکی امکانپذیراست ودریافت سفارشات خریداری شده مشتریان نیزتوسط سیستم پستی کشورایران انجام می پذیرد.محصولات این فروشگاه درچهارگروه اصلی دسته بندی گردیده گروه اول داروی لاغری اسلیمینگ گروه دوم مکمل کاهش وزن وگروه سوم مکمل چاق کننده وگروه چهارم صنایع ولوازم تناسب اندام وهچنین گروه پنجم مربوط به کاهش سایزموضعی است که فهرست بندی گردیده البته شایدمحصولاتی دراین گروهها به صورت مشترک قرارداشته باشند.جهت تسهیل درانتخاب مناسب نوع مکمل هاوجلوگیری ازسردرگمی مصرف کنندگان بازرگانی اسلیمین سیستم مکانیزه هوشمندی تهیه نموده که توسط چندپزشک متخصص غذاودارو مدیریت میشودبانام مطب تناسب اندام دکتراسلیمین که مشتریانی که فاقدنسخه موردتجویزپزشکان یابی تجربه درمصرف مکمل باشند میتوانندبا کلیک روی گزینه دکتراسلیمین واردمطب لاغری مجازی شده وفیلدسوالات درخواستی سیستم را که همان سوالاتی است که هنگام مراجعه به پزشک ازشماپرسیده میشودپرنموده وبلافاصله پاسخ خودراازسیستم دریافت خواهیدنمود پس ازکسب پاسخ شمامیتوانید درصورت تمایل ومطابق بانوع اضافه وزن ویاچاقی اندامهای خود ازبخش داروخانه دکتراسلیمین که پوشش دهنده انواع درمان کننده چاقی ومکمل های تناسب اندام مناسب تجویزدریافتی ازمطب دکتراسلیمین میباشد راانتخاب وسفارش دهید....طبق نظرسنجی ازمشتریان 93درصدمواردتجویزدکتراسلیمین پاسخگوی درمان چاقی وکسب تناسب اندام استفاده کنندگان اراین سیستم بوده ودرغیراینصورت میتوانیدباپزشک یاافرادی که تجربه مصرف مکمل راداشته مشورت وبه کمک آنان مکمل موردنظرخودراانتخاب کنید لازم بذکراست محصولات موجوددراین فروشگاه به هیچ وجه ساخت لابراتورهای داخلی درایران نیست وهمگی خارجی بوده به همین علت شامل تضمین وگارانتی مرسوم نیست لذا هنگام انتخاب دقت فرماید یاباپزشک خودمشورت کنیدسپس اقدام به سفارش فرماید....کاربرانی که مایل به همکاری باماوکسب درآمدبرای خودهستندماباکمال میل پذیرایی آنان هستیم وبدون هیچ سرمایه گذاری می توانید همکاری کنید و کسب درآمدنماید درصورت تمایل ازبخش بازاریابی بازرگانی اسلیمین شرایط رابررسی واقدام کنید...ودرصورت نیازبه ارتباط ازبخش تماس باما هرگونه ارتباطی راسریع پاسخگوهستیم ...ماآرزوی بهروزی وکسب تناسب اندام ایده آل برای شماداریم...